Det lilla lektionspaketet

3x 25 minuter

850:-


Det mellanstora lektionspaketet

1x 45 minuter

3x 25 minuter

1095:-


Det stora lektionspaketet

4x 45 minuter

1395:-